En ook de datum van de SuperSpaghetti is niet meer...

Normaliter was het op 19 april 2020 weer zover... maar door de ontwikkelingen van de Corona-crisis zal de SuperSpaghetti op dat moment dan toch niet plaatsvinden in 't Trix in Antwerpen.

Wat dan wel, wanneer en hoe... later wellicht meer!