Wie fietst wanneer met de 1000km? Ontdek het hier!

Onderstaand schema geeft weer wie wanneer fietst, aan welke snelheid en welk parcours.

Het volledige parcours is terug te vinden op www.1000km.be/parcours. Ook net voor de 1000km van start gaat, zal er een meer gedetailleerde tijdstabel op de website ter beschikking staan, met de verwachte doorkomsttijden per straat. Ook de gpx-files en life-tracker zullen half mei op de site van kom op tegen kanker geplaatst worden.